1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Invetory bugg en iPad niet bij me

Discussion in 'Helpdesk' started by QuincySBL, Aug 3, 2018.

  1. Beste Lead,

    Ik ben zoals velen nu getroffen door invetory bugg, en kan dus niet meer questen. ik weet dat ik dit moet melden via discord maar ik heb mijn iPad niet bij me dus kan ik niet inloggen op Discord.
    Kan iemand me alsjeblieft helpen?

Share This Page